Certifikát

CERTIFIKÁT

certifikat oslizlova

*  *  *
CERTIFIKÁT
V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE
Věra OSLIZLOVÁ
ÚČETNÍ ASISTENT
Sytém certifikace účetní profese vznikl ve spolupráci s ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) a je součástí programu PHARE "HARMONIZACE ÚČETNÍCH V ČESKÉ REPUBLICE S DIREKTIVAMI EVROPSKÉ UNIE". Držitel tohoto certifikátu je povinen dodržovat profesní a etická pravidla stanovená Svazem účetních pro výkon účetní profese.

priloha certifikatu cz 01priloha certifikatu cz 02