Komora-informace

Komora certifikovaných účetních

(dále jen Komora) - byla založena na ustavujícím sněmu v Praze dne 13. dubna 1999 jako samostatná organizační složka Svazu účetních na principu samosprávné profesní organizace. V loňském roce Komora získala právní subjektivitu, což vytvořilo předpoklady pro její další rozvoj.
Komora sdružuje odborníky, kteří obdrželi certifikát v rámci systému certifikace Svazu účetních, popř. obdobných zahraničních certifikačních programů splňujících mezinárodní vzdělávací standardy.

Komora certifikovaných účetních má dva základní úkoly:
 • přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR,
 • poskytovat odborný a další servis svým členům.
Pro rozvoj účetní profese má komora statusem vymezenou působnost:
 • realizovat systém certifikace účetní profes
 • zajišťovat kontinuální profesní vzdělávání účetních,
 • vydávat etický kodex a další normy usměrňující činnost profesních účetních,
 • dohlížet na dodržování norem ze strany profesních účetních,
 • spolupracovat s ostatními profesními organizacemi a školami dvoustranně i v rámci Národní účetní rady při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví,
 • prosazovat legislativní úpravu účetní profese.
Udržováním profesní kvality na vysoké úrovni členové získávají:
 • konkurenční výhodu na trhu práce,
 • možnost mezinárodního uplatnění,
 • příležitost vyššího profesního uplatnění