Vedení účetnictví, daňová evidence, mzdová agenda, daňová přiznání

Účetnictví

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
 • účetní a ekonomické poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů i v sídle Vaší společnosti dle vzájemné domluvy

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.
 • účetní a ekonomické poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů i sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Vaše účetnictví můžeme zpracovávat:

 • měsíčně, čtvrtletně, ročně.